понеделник, 30 септември 2013 г.

Otto Dix - еспресионистичния дадаизъм на живота


Отто Дикс | XXe | Otto Dix

  

    
    
 
Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix


Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

Отто Дикс | XXe | Otto Dix

 http://artist-gallery.ru/uploads/posts/2012-10/311c7610b4e46080a469d8e881e84611.jpg

http://0.tqn.com/d/arthistory/1/0/B/T/gad_08.jpg

http://artist-gallery.ru/uploads/posts/2012-10/b15bb93ee6d4a1ac2a8ff03a5eca388f.jpg

http://i.allday.ru/ba/4f/3e/thumbs/1300472675_701412724882c5ac0a559b62821fc67d.jpeg

http://www.humanitiesweb.org/gallery/306/20c.jpg

http://artist-gallery.ru/uploads/posts/2012-10/f8799a1e2c81e59e1e98e10a70bfe149.jpg


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Коментарите са Ваша отговорност: